Waar kan ik een kuchscherm (preventiescherm of spatscherm) kopen?

Veel ondernemers worstelen momenteel met veel vragen. Behalve dat ze te maken hebben met het wegvallen van (een groot deel) van hun omzet, is ook de vraag hoe ze hun medewerkers  kunnen beschermen tegen besmetting met het Coronavirus.  

In ons artikel “Antwoorden op vragen over de NOW, de Tozo en de TOGS” hebben we antwoorden verzameld op de financiële vragen.  Op de vraag hoe je als ondernemer je medewerkers kan beschermen tegen besmetting met het Coronavirus hebben we ook een artikel geschreven “Angst om besmet te raken met Corona als je in een winkel werkt”.  

In het eerst genoemde artikel hebben we de regelingen van de NOW, de Tozo en de TOGS kort samengevat en geven we ondernemers meer informatie waar ze zich kunnen melden om te onderzoeken of ze in aanmerking kunnen komen voor deze regelingen. 

In het tweede genoemde artikel hebben we een aantal producten beschreven die medewerkers beschermen tegen besmetting met het Coronavirus in een winkel. Denk aan kuchschermen, instructieborden, posters, vloerstickers, people counters, handdesinfectie dispencers. 

Meer informatie kun je opvragen bij MKB Image Nederland B.V.  De contactinformatie vindt je hier en hier. Meer informatie over producten die medewerkers in een winkel beschermen lees je hier

Antwoorden op vragen over de NOW, de Tozo en de TOGS

De NOW, de Tozo en de TOGS: 3 noodmaatregelen om ondernemers te helpen die worden getroffen door de kabinetsmaatregelen om het Coronavirus in te dammen. In de artikel geven we antwoorden op vragen die jou als ondernemer bezighouden.

Je bent ondernemer en je komt in nood door het Coronavirus. Je omzet loopt terug of je inkomsten zijn nul. Je staat gelukkig niet alleen in deze problematiek. Veel ondernemers ervaren hetzelfde momenteel en daarom heeft de overheid een groot maatregelenpakket afgekondigd om ondernemers in deze onzekere tijd te helpen. De Kamer van Koophandel heeft de meeste regelingen op een rijtje gezet. Het artikel van de Kamer van Koophandel lees je hier. De 3 belangrijkste regelingen zetten wij voor je op een rijtje: de NOW, de TOZO en de Togs. 

De NOW: tegemoetkoming in loonkosten. Voor wie is deze regeling? Wat betekent NOW?

NOW is een afkorting voor Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Als je als ondernemer met personeel verwacht dat je de komende drie maanden minimaal 20% minder omzet gaat draaien, dan kan je in aanmerking komen voor de NOW.  In dit artikel over de NOW lees je of je aanmerking komt en hoe je aanspraak kan maken op de NOW. 

Waar kan ik meer informatie vinden over de NOW? 

Je kan o.a. meer informatie vinden over de NOW op de site van de Rijksoverheid, de site van het UWV en de site van de Kamer van Koophandel.  

Waar kan ik NOW aanvragen? 

Het UWV is uitvoerder van de NOW-regeling. Als werkgever kun je een voorschot in drie termijnen ontvangen van het UWV als je aanvraag wordt goedgekeurd.   

Tozo: inkomensondersteuning en leningen. Voor wie is deze regeling? 

Wat betekent Tozo? Tozo is de afkorting voor Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. De Tozo is in het leven geroepen om te zorgen dat ondernemers en zzp’ers in hun levensonderhoud kunnen blijven voorzien. Deze regeling zorgt ervoor dat ondernemers die in de problemen zijn gekomen door de Coronamaatregelen maximaal 1.500 euro steun per maand kunnen ontvangen. Ook kunnen deze ondernemers via deze regeling een lening krijgen voor bedrijfskapitaal.  

Waar kan ik meer informatie vinden over de Tozo 

Je leest o.a. meer informatie over de Tozo op de site van de Rijksoverheid, de Kamer van Koophandel en het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf

Waar kan ik Tozo aanvragen?

Aanvragen voor Tozo kun je doen via de gemeente. Hiervoor is een digitaal formulier beschikbaar. Kijk hiervoor op de website van je gemeente. 

TOGS: eenmalige gift van 4.000 euro. Voor wie is deze regeling? 

Wat betekent TOGS? TOGS is de afkorting voor Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19. Via deze regeling is het mogelijk om een eenmalige belastingvrije gift van 4000 euro te ontvangen van de overheid mits je bedrijf direct getroffen wordt door de kabinetsmaatregelen die ervoor moeten zorgen dat de verspreiding van het Coronavirus een halt wordt toegeroepen.  

Waar kan ik meer informatie vinden over de TOGS? 

Meer informatie over de TOGS lees je o.a. op de site van de Rijksoverheid, of op de site van het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel. 

Waar kan ik TOGS aanvragen? 

Je kunt een aanvraag voor de tegemoetkoming van 4.000 euro online indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Als de RVO je aanvraag heeft goedgekeurd dan word je binnen 3 weken uitbetaald. Let op je hebt 3 maanden de tijd om de aanvraag te doen na de start van deze regeling.