Antwoorden op vragen over de NOW, de Tozo en de TOGS

De NOW, de Tozo en de TOGS: 3 noodmaatregelen om ondernemers te helpen die worden getroffen door de kabinetsmaatregelen om het Coronavirus in te dammen. In de artikel geven we antwoorden op vragen die jou als ondernemer bezighouden.

Je bent ondernemer en je komt in nood door het Coronavirus. Je omzet loopt terug of je inkomsten zijn nul. Je staat gelukkig niet alleen in deze problematiek. Veel ondernemers ervaren hetzelfde momenteel en daarom heeft de overheid een groot maatregelenpakket afgekondigd om ondernemers in deze onzekere tijd te helpen. De Kamer van Koophandel heeft de meeste regelingen op een rijtje gezet. Het artikel van de Kamer van Koophandel lees je hier. De 3 belangrijkste regelingen zetten wij voor je op een rijtje: de NOW, de TOZO en de Togs. 

De NOW: tegemoetkoming in loonkosten. Voor wie is deze regeling? Wat betekent NOW?

NOW is een afkorting voor Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Als je als ondernemer met personeel verwacht dat je de komende drie maanden minimaal 20% minder omzet gaat draaien, dan kan je in aanmerking komen voor de NOW.  In dit artikel over de NOW lees je of je aanmerking komt en hoe je aanspraak kan maken op de NOW. 

Waar kan ik meer informatie vinden over de NOW? 

Je kan o.a. meer informatie vinden over de NOW op de site van de Rijksoverheid, de site van het UWV en de site van de Kamer van Koophandel.  

Waar kan ik NOW aanvragen? 

Het UWV is uitvoerder van de NOW-regeling. Als werkgever kun je een voorschot in drie termijnen ontvangen van het UWV als je aanvraag wordt goedgekeurd.   

Tozo: inkomensondersteuning en leningen. Voor wie is deze regeling? 

Wat betekent Tozo? Tozo is de afkorting voor Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. De Tozo is in het leven geroepen om te zorgen dat ondernemers en zzp’ers in hun levensonderhoud kunnen blijven voorzien. Deze regeling zorgt ervoor dat ondernemers die in de problemen zijn gekomen door de Coronamaatregelen maximaal 1.500 euro steun per maand kunnen ontvangen. Ook kunnen deze ondernemers via deze regeling een lening krijgen voor bedrijfskapitaal.  

Waar kan ik meer informatie vinden over de Tozo 

Je leest o.a. meer informatie over de Tozo op de site van de Rijksoverheid, de Kamer van Koophandel en het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf

Waar kan ik Tozo aanvragen?

Aanvragen voor Tozo kun je doen via de gemeente. Hiervoor is een digitaal formulier beschikbaar. Kijk hiervoor op de website van je gemeente. 

TOGS: eenmalige gift van 4.000 euro. Voor wie is deze regeling? 

Wat betekent TOGS? TOGS is de afkorting voor Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19. Via deze regeling is het mogelijk om een eenmalige belastingvrije gift van 4000 euro te ontvangen van de overheid mits je bedrijf direct getroffen wordt door de kabinetsmaatregelen die ervoor moeten zorgen dat de verspreiding van het Coronavirus een halt wordt toegeroepen.  

Waar kan ik meer informatie vinden over de TOGS? 

Meer informatie over de TOGS lees je o.a. op de site van de Rijksoverheid, of op de site van het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel. 

Waar kan ik TOGS aanvragen? 

Je kunt een aanvraag voor de tegemoetkoming van 4.000 euro online indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Als de RVO je aanvraag heeft goedgekeurd dan word je binnen 3 weken uitbetaald. Let op je hebt 3 maanden de tijd om de aanvraag te doen na de start van deze regeling. 

Angst om besmet te raken met Corona als je in een winkel werkt

“Ik ben bang om besmet te worden met Corona”, dat is een gedachte die bij heel veel mensen voorkomt momenteel. De angst hiervoor is het hoogst bij mensen in openbare beroepen zoals zorgpersoneel, winkelpersoneel, baliemedewerkers bij de gemeente, kassamedewerkers, etc. In dit artikel geven we antwoord op de vraag wat je kan doen om deze angst onder controle te krijgen, en wat moet je doen om te zorgen dat je niet besmet raakt. 

Een bezoekje aan de site van het RIVM helpt je niet heel veel verder als je met de angst leeft om besmet te raken. Eerder het omgekeerde, we lezen: “Het nieuwe coronavirus kan zich verspreiden op plekken waar mensen dicht op elkaar zitten. Dat kan op het werk zijn, zoals op kantoor, maar bijvoorbeeld ook in het openbaar vervoer. Als mensen thuiswerken, komen zij minder in contact met anderen en zitten zij minder op plekken waar veel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn. Dit helpt om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. “ 

Tja, en daar zit jij dan op je werk omdat je in jouw beroep niet thuis kan werken. Je mag maar hopen dat de mensen met wie je in contact komt alle hygiëneregels in acht nemen. En minimaal anderhalve meter afstand bewaren van jou.  

Wat zijn de gevaren voor jou? 

Hoesten en niezen 

Dit lezen we op de site van het RIVM hierover: “Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer. Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Er is nog geen bewijs dat het virus langere tijd in de lucht kan blijven en zich zo kan verspreiden.” 

Het aanraken van oppervlaktes 

En hoe zit het met het aanraken van oppervlaktes? Op de site van het RIVM lees je hierover het volgende: “De kans is klein dat je ziek wordt als je spullen of oppervlakken aanraakt of vastpakt, zoals post, pakketjes of een bos bloemen. De kans wordt nog kleiner als je regelmatig de handen wast en voorkomt dat je na het aanraken met de handen in het gezicht komt. Als je weet dat de eigenaar van de spullen ziek is, was dan je handen zodra daar gelegenheid voor is.” 

Het aanraken van elkaars hand 

Via handen verspreiden zich gemakkelijk virussen zoals het nieuwe coronavirus. Veel mensen zitten ook (ongemerkt) vaak met hun handen aan hun neus of mond. Door geen handen meer te schudden verklein je de kans om besmet te raken.” 

Wat kun je doen om je angst weg te nemen? 

Gelukkig heeft de overheid een aantal duidelijke maatregelen gesteld waar iedereen in Nederland zich aan dient te houden. Dit zogeheten “protocol verantwoord winkelen” vind je hier. In dit protocol lees je wat de overheid en de samenleving verwacht van bezoekers. Als een klant zich hier niet aan houdt kan hij door jou, je werkgever of door andere klanten hierop aangesproken worden. Ook kan de gemeente hierop handhaven. Voor klanten en bezoekers heeft de Rijksoverheid de volgende regels opgesteld: 

 1. Houd 1,5 meter afstand, voor de winkel en in de winkel  
 2.  Kom zoveel mogelijk alleen naar de winkel  
 3. Kom niet naar de winkel als je verkouden bent of griepklachten hebt  
 4. Doe doelgericht boodschappen en koop niet meer dan je nodig hebt  
 5. Raak alleen het product aan dat u nodig heeft  
 6. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel  
 7. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel)  
 8. Online bestelde producten worden geleverd tot de deur.  
 9. Gebruik een winkelwagen indien aanwezig 

Maar ook je werkgeven heeft verplichtingen die jou en je klanten beschermen. De volgende regelszijn hiervoor opgesteld door de Rijksoverheid: 

 1.  Regels hangen aan de buitenkant van de winkel en worden binnen herhaald.  
 2. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden in de winkels, maar ook vóór de winkel  
 3. Geef in winkels het maximum aantal klanten aan dat tegelijkertijd in de winkel mag zijn. Richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter winkelvloeroppervlak.  
 4. Lever online bestellingen tot aan de voordeur, niet binnen.  
 5. Zorg voor maximale hygiëne, vooral pinterminal.  
 6. Haal samples, proeverijen, monsters, probeerartikelen uit winkel, niet inzetten op beleving. 

 Voor ondernemers die 1,5 meter niet kunnen waarborgen (opticiens bijv.)  

 1.  Werk zoveel mogelijk op afspraak, zodat de klantcontacten gedoseerd kunnen worden  
 2. Neem een intake af met de klant, waarin gezondheidsregels worden besproken  
 3. Zorg dat de mensen met klantcontact elke ochtend hun temperatuur opmeten (zodat veiligheid klant gewaarborgd is) 

Een zo veilig mogelijke winkel 

Protocol van de Rijksoverheid 

Door deze protocollen ben je momenteel veel veiliger in je winkel ten opzichte van de tijd dat deze protocollen nog niet in werking waren. In de winkel zijn verschillende mogelijkheden om jouw veiligheid te waarborgen.  

Posters en instructieborden 

Om klanten te herinneren aan de regels kun je posters en instructieborden gebruiken. Posters moeten als buiten worden opgehangen. Binnen kun je de regels herhalen op posteren en/ of instructieborden. 

De overheid heeft een aantal voorbeeld posters klaargezet op de site. Deze voorbeeld posters kan je werkgever gebruiken om af te (laten) drukken of als hulp voor een eigen ontwerp (als de regels er maar op blijven staan). De posters voor winkels kun je hier downloaden. 

Spatschermen 

Spatschermen (ook wel genoemd kuchschermen of preventieschermen) mogen niet meer op ontbreken op de toonbank of balie. Deze schermen beschermen je tegen vochtdruppels die door hoesten, niezen of praten worden gegenereerd omdat deze druppels tegenhouden. Spatschermen zijn verkrijgbaar en verschillende maten en sommige zijn voorzien van een doorgeefluik of aangeefruimte. Meer informatie over de verschillende spatschermen lees je hier.

Vloerstickers 

Om te zorgen dat klanten 1,5 meter afstand houden van elkaar kun je gebruik van vloerstickers die afstand markeren. Vooral in de rij bij de kassa is dit een goedhulpmiddel. Heb je al nagedacht om de winkelpaden eenrichtingsverkeer te maken in je winkel?  Meer informatie over vloerstickers lees je hier.

People Counter 

Om ervoor te zorgen dat er niet meer mensen in de winkel zijn dan is toegestaan (richtlijn 10m2 per bezoeker) kun je een people counter gebruiken. Deze telt het aantal bezoekers en houdt bij wanneer het veilig is in de winkel m.b.t. het aantal bezoekers, wanneer bijna teveel bezoekers zijn en wanneer er geen bezoekers meer in de winkel mogen worden toegelaten. De people counter geeft op beeldschermen buiten de winkel aan wat de telling in de winkel is. Meer informatie over een People Counter lees je hier.

Handdesinfectie dispenser met marketing display 

Hygiëne is heel belangrijk. Hoesten en niezen in de elleboog en spatschermen voorkomen een hoop. Aanvullend hierop zijn ontsmette handen heel belangrijk. Met behulp van onze dispenser reinigen klanten hun handen en zien op een beeldscherm aanvullende informatie. Dit kunnen aanbiedingen zijn of aanbevolen winkeltijden die door de people counter zijn verzameld op basis telgegevens gekoppeld aan winkeltijden Meer informatie over Handdesinfectie dispenser met marketing displays lees je hier.

Mondkapjes 

Over het gebruik van mondkapjes is niet iedereen het eens in Nederland. Helpt dit nu wel of niet om besmettingsgevaar te voorkomen. Op de site van Hart van Nederland staat een video waarinzorgminister Hugo de Jonge het Nederlands standpunt uitlegt om geen mondkapjes te verplichten.“Dat andere landen er toch over nadenken om mondkapjes op straat verplicht te stellen tegen verspreiding van het coronavirus, verandert niets aan het Nederlandse beleid. “Wij werken op basis van het advies van de deskundigen”, benadrukt de bewindsman. Toch wordt in sommige landen een ander beleid gevoerd. Op de site van de NOS staat een artikel waarin verschillende correspondentenvertellen over het gebruik van mondkapjes in andere landen.  Meer informatie over mondkapjes lees je hier.

Tot slot 

Terug naar de vraag “Ik ben bang om besmet te worden met Corona” omdat jij in een winkel werkt. De combinatie van wat de overheid van klanten vraagt, wat jouw werkgever voor je moet doen om de veiligheid te waarborgen ben veilig als iedereen zsdich aan de afspraken houdt. Aanvullende producten kunnen de veiligheid alleen maar doen toenemen.  

Nog een paar handige links: 

Corona verandert ons en onze omgeving

Cafés, restaurants, sportkantines, musea, etc. zijn sinds 15 maart dicht om verspreiding van het Coronavirus (of COVID-19) tegen te gaan. Veel bedrijven worden vreselijk hard getroffen door deze situatie. Het brengt omzetverlies en veel onzekerheid met zich mee. Maar gelukkig is er ook  veel creativiteit en samenhorigheid in Nederland te zien. In dit artikel schetsen we een paar gevolgen van het Coronavirus waar ondernemers mee te maken krijgen.

In het Brabants Dagblad lezen we verschillende initiatieven waaronder deze: “Sinds vrijdag bezorgt borrel- en eetcafé De Galgenwiel in Waalwijk warme maaltijden aan huis. ,,Daar gaan we mee door zo lang het maatschappelijk verantwoord is. Afgelopen weekend hadden we enkele tientallen bestellingen”, meldt mede-eigenaar Jurgen Sprangers.” 

En de samenhorigheid in Nederland lijkt groter te zijn dan ooit. Op de site van het RTL Nieuws lezen we het volgende over de nieuwe #doeslief-campagne van SIRE: “mensen die applaudisseren, buren die boodschappen doen voor elkaar of kleinkinderen die een spandoek maken voor ouderen. Het zijn lichtpunten in de sombere realiteit van de coronacrisis.”  

Door Corona leven we opeens in hele andere wereld. Vreselijke verhalen beheersen het nieuws en wat tot voor kort nog zo gewoon was en opeens niet meer mogelijk, of gevaarlijk en zelfs strafbaar. We kunnen niet meer naar het café, we kunnen niet meer voetballen met een paar vrienden, we vieren geen verjaardagen meer en we kunnen niet meer op bezoek bij opa en oma komen. 

Ook ons bewustzijn van hoe dit virus zich kan verspreiden is enorm. Door de lucht, door elkaar een hand te geven, en zelfs onder bepaalde omstandigheden via oppervlaktes, etc. Op de site van het RIVM staan veel antwoorden op de vraag hoe je besmetting kan voorkomen. Het is opvallend hoe bijvoorbeeld afstand houden van elkaar al zo snel een geaccepteerd is door veel mensen. 

De Rijksoverheid heeft het Protocol verantwoord winkelen verspreid onder de winkeliers. De belangrijkste regels voor klanten zijn: winkel zoveel mogelijk alleen, betaal zoveel mogelijk met pin/mobiel, houd 1,5 meter afstand en volg de aanwijzingen op van de medewerkers. Daarnaast nemen winkeliers verschillende maatregelen, zoals het invoeren van een deurbeleid. Het nieuwe protocol (met spelregels en de bijbehorende poster) zijn te lezen en te downloaden op de site van de Rijksoverheid. 

Het maakt ons ook zeer bewust van hoe we op het werk met elkaar om moeten gaan. Naast elkaar zitten tijdens een vergadering kan niet meer. Een praatje met een paar collega’s bij de koffiemachine op de gang kan ook niet meer. Koffiehalen doen we alleen. En gezellig praten zo min mogelijk face to face. In plaats daarvan praten en vergaderen we veel online met programma’s als Skype en Microsoft Teams al dan niet vanaf onze thuiswerkplek. En op steeds meer werkplekken, waar thuiswerken niet mogelijk of wenselijk is, komen spatschermen of kuchschermen te staan om het besmettingsgevaar van collega’s onderling zo klein mogelijk te houden.  

In veel winkels staan of hangen al veel geïmproviseerde spatschermen of kuchschermen om kassamedewerkers te beschermen tegen besmettingsgevaar. In veel winkels worden klanten gevraagd zelf hun producten te scannen. Ook aan de reguliere kassa’s. Veel organisaties en groothandels hebben ervoor gekozen om de afhaalbalies te sluiten en alleen nog maar te bezorgen. Veel transportbedrijven zijn momenteel weer overgegaan op traditionele pakbonnen omdat mobiele pakbonnen het besmettingsgevaar vergroten. Natuurlijk wordt je dan gevraagd om de pakbon met je eigen pen te tekenen.  

Kortom we leven in een snel veranderende wereld waarin iedereen moet leren om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Gezondheid staat voorop.  

Wat is het Coronavirus en waar komt het vandaan?

Er zijn vele soorten virussen. Het virus wat momenteel de wereld in z’n ban houdt is het Cornonavirus.  In dit artikel beantwoorden we de vraag wat is het Coronavirus en waar komt het vandaan?

Wat is eigenlijk een virus? De Wikipedia omschrijft een virus als volgt:   

“Een virus is een microscopisch klein deeltje dat bestaat uit erfelijk materiaal, verpakt in een eiwitomhulsel. Virussen worden pas biologisch actief als zij cellen van levende organismen binnendringen.  Virussen hebben geen eigen voortplantingsapparaat en geen eigen stofwisseling. Ze zijn daarom volledig afhankelijk van gastheerorganismen. Virussen voldoen niet aan gebruikelijke criteria voor de definitie van leven. De diameter van een virusdeeltje is tussen de 20 en 300 nanometer. Hierdoor is een virus niet met een gewone microscoop te zien. Dat kan wel met een elektronenmicroscoop. “ 

Door virussen kun je ziek worden. In een gastheer (zoals de mens) kunnen virussen zich snel vermeerderen. Als je besmet bent geraakt met een virus kun je binnen enkele dagen klachten hebben. Door kleine druppeltjes bij hoesten of niezen of door contact met oppervlakten (bijvoorbeeld de handen) waar het virus op zit kun je besmet raken. 

De herkomst van virussen is niet altijd bekend. Virussen worden dagelijks bestudeerd door o.a. virologen en microbiologen. Wat over corona bekend is dat het een zogeheten zoönose is. Een zoönose is een  een ziekte die van dieren kan overspringen op mensen.  Het Coronavirus is zo’n zoönose. Ook Ebola, BSE en de pest zijn zoönosen.  

Is corona vergelijkbaar met andere virussen? 

Op de site van scientias vonden we een interview over de herkomst van Corona met Special Professor Emerging en Zoonotic Viruses dr. Wim van der Poel van de Universiteit Wageningen. Hij onderzoekt dit soort virussen al 20 jaar. In dit interview zegt hij: “De term COVID-19 voor de ziekte wordt vooral gebruikt door de WHO, maar wij spreken liever van SARS Coronavirus 2. Het virus lijkt namelijk sterk op SARS uit 2003, maar dan gemuteerd in een versie die veel makkelijker en sneller van mens op mens wordt doorgegeven. Ter vergelijking: SARS werd in 2003 pas na 4 maanden door de Chinese autoriteiten geïdentificeerd en daarna alsnog succesvol onder controle gebracht. SARS Corona 2 werd na 1 maand al volledig geclassificeerd. En besmette alsnog veel meer mensen. Overigens hebben ze deze zaken nu veel beter op orde in China.”  

Wie is de oorspronkelijke drager van het Coronavirus? 

Op de site van scientias lezen we verder. “Van der Poel kan met grote waarschijnlijkheid de oorspronkelijke drager van het virus duiden. Dat is de inderdaad vaker genoemde vleermuis. “Wij denken aan de Chinese Hoefijzervleermuis. Daar hebben we het virus inderdaad nog niet bij aangetroffen, maar wel virussen die een zeer grote gelijkenis vertonen. Ook SARS 2003 komt bij dit diertje vandaan. Overigens zijn we niet ziek geworden van contact met deze vleermuis. Dat is een misverstand. Sterker nog, een dier zoals dit, is het reservoir. Het reservoir leeft met het virus en wordt daar zelf hoogstwaarschijnlijk niet ziek van. In zijn natuurlijke omgeving geeft het reservoir het virus door aan een zogenaamd gastdier. Dat kan door bijten zijn, maar ook via ontlasting of bloed. Wie het gastdier was van SARS Corona 2, weten we nog niet zeker. In het geval van SARS 2003, was dat de civetkat en we denken ook dit keer aan een soortgelijk dier.” 

Algemene informatie over het Coronavirus

Sinds december 2019 is het Coronavirus in het nieuws. De eerste besmetting vonden plaats in de Chinese stad Wuhan. Daarna verspreidde het virus zich in rap tempo over de wereld. Ter vergelijking: dit artikel schrijven we in de loop van 6 april 2020. In dit artikel willen we je informeren over waar je informatie vind over de huidige stand van zaken in deze Coronacrisis, wat nieuwe Coronawoorden zijn en geven we enkele synoniemen voor het Cornonavirus.

Livekaarten en tabellen 

Per vandaag is de situatie in de wereld als volgt: 1.197.305 mensen zijn besmet en 64.601 mensen zijn overleden aan dit virus. In Nederland zijn per vandaag 16.627 mensen besmet en zijn 1.651 overleden aan dit virus in Nederland. 

Een actuele stand van het aantal ziektegevallen en doden is te zien op vele kaarten en livetabellen. O.a. op de sites van: 

Cornonawoorden 

Er zijn door de coronacrisis heel veel nieuwe woorden bijgekomen en bestaande woorden zijn nieuw leven in geblazen. Een bezoekje aan de site van de Taalkbank is de moeite waard. Een paar mooie voorbeelden van woorden die tijdens de Coronacrises veel gebruikt worden zijn: 

Anderhalvemetereconomie, anticoronafeest, balkonnade, besmettingshaard,  COLD, coronaboete,   Coronacrimineel, deurbeleid, ellebooggroet,  FaceTimevisite, handgel , ic-patiënt, iPad-zuster, kuchscherm, lockdownkilo, niesscherm, onthamsteren, quarantainehotel , Skypeborrel, thuisquarantaine, virologie, vleermuisvirus, voetkus, wc-papierschaamte, zorgheld, zwaaibezoek 

Hoe wordt het coronavirus ook wel genoemd?  

De naam Coronavirus komen we momenteel het meest tegen in de media. Sommige mensen, media, deskundigen spreken ook van: